Opłaty.

Opłaty

Opłaty

Opłata za korzystanie z przedszkola od dnia 01.09.2017r
Stawka żywieniowa – 6,20 za dzień (śniadanie, II śniadanie, obiad),

Opłata za godziny ponad podstawą programową zgodnie z uchwałą NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków § 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:

1) 1,00 zł,

2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Opłata miesięczna wnoszona jest za cały miesiąc z dołu, do 10 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Zwrot opłaconych książeczek do 15 każdego miesiąca.

Back to Top