DRODZY RODZICE,

Nauczyciele zatrudnieni w Samorządowym Przedszkolu Nr 6 podjęli decyzję o kontynuowaniu strajku w dniu 17 kwietnia 2019r. tj. środa.

Z powodu braku możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznego pobytu na terenie przedszkola oraz należytej opieki, przebywanie na terenie przedszkola dzieci, bez opieki wystarczającej liczby nauczycieli, może bezpośrednio zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Za zgodą Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, pismo z dnia 16 kwietnia 2019r. numer  EK-02.4424.381.2019r., zawieszam zajęcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze w dniu 17 kwietnia 2019r. tj. środa.

W dniu 17 kwietnia 2019r. przy wsparciu dyrektora, wicedyrektora i nie strajkujących nauczycielek jesteśmy w stanie  zapewnić opiekę maksymalnie dla 75 dzieci (3 grupy po 25 dzieci) w budynku głównym przedszkola (informacja ta dotyczy dzieci z budynku głównego i oddziałów dodatkowych).

W istniejącej sytuacji nadal nie jest możliwe zapewnienie Państwa dzieciom właściwej opieki, a co za tym idzie bezpieczeństwa. Uprzejmie proszę o zorganizowanie opieki dzieciom w domu. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych i naprawdę bardzo trudnych (kryzysowych) jesteśmy w stanie zapewnić opiekę w przedszkolu dzieciom w liczbie nie przekraczającej 75.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz stronie Portal Edukacyjny Miasta Krakowa – Informacje o  strajkujących szkołach i placówkach – aktualizacja (link: https://portaledukacyjny.krakow.pl ).

Serdecznie dziękuję za dotychczasową wyrozumiałość i w dalszym ciągu proszę o zrozumienie sytuacji.

Z poważaniem

Wanda Woźniak – dyrektor przedszkola