Jesienne zajęcia otwarte

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się zebranie podsumowujące wyniki obserwacji wstępnej w grupie III A. Nauczycielki poinformowały również rodziców o ustalonych kierunkach dalszych działań. Po zebraniu rozpoczęły się zajęcia otwarte. Najpierw dzieci przywitały się z rodzicami piosenką „Wszyscy są, witam was” i pomachały z tęsknotą. Potem dzieci celnie odgadywały zagadki słowne. Ich rozwiązaniem były dary jesieni np. jarzębina, kasztan itp. Następnie dzieci dzieliły wyrazy na sylaby, próbowały określić głoskę w nagłosie i połączyć „dar jesieni” z obrazkiem na tablicy, którego nazwa rozpoczyna się tą samą głoską. Aby się rozruszać, dzieci zaprezentowały piosenkę pt. „Kolorowe liście z drzewa spaść nie chciały”, ilustrując ją ruchem. Po wysłuchaniu wiersza B. Lewandowskiej pt. „Kolorowy bukiet”, dzieci odpowiadały na pytania, których odpowiedzi ukryły się w wierszu np. O jakich drzewach była mowa w wierszu? Po zaprezentowaniu piosenki „Rozkwitały pąki białych róż” dzieci zabrały się do przeliczania darów jesieni i stosowania określeń typu: nad, pod, obok. Na zakończenie zajęć ćwiczyły język, wargi i podniebienie słuchając bajki logopedycznej pt. „Rodzina Języczków w lesie”. Do domu dzieci zabrały ćwiczenie graficzne, w którym miały połączyć ołówkiem wszystkie kropki tak, aby powstał obrazek. Wszystkie dzieci były bardzo aktywne na zajęciach, a rodzice z dumą je obserwowali.

B. Wesołek