RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice! W codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w sposób szczególny akcentujemy tematy związane z bezpieczeństwem,

przekazujemy im wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw  oraz rozwijamy umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia. Dbamy o to, aby dzieci rosły w przekonaniu, że mają prawo czuć się bezpieczne, potrafiły identyfikować sytuacje niebezpieczne i zagrażające, zdobywały umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, wiedziały gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, a także rozwijały w sobie postawę asertywności.

Aby nasze działania były skuteczne, potrzebujemy Państwa współpracy i zaangażowania. Zachęcamy, aby zapoznać się z materiałami związanymi z bezpieczeństwem zamieszczonymi na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Znajdziecie tam Państwo informacje o tym, jak dbać i wspierać bezpieczeństwo swoich dzieci rozumiane w różnych aspektach, jako bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, dbanie o dobry klimat w placówkach edukacyjnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, bezpieczeństwo w sieci, a także promowanie zdrowego trybu życia i zachowań proekologicznych.