Spotkanie z Policjantami

W ostatnich dniach stycznia 2018 r. nasze przedszkole odwiedziły Panie i Panowie Policjanci. Podczas spotkań z dziećmi zwracały uwagę na konieczność przestrzegania przepisów drogowych oraz uczyły zasad panujących na skrzyżowaniu wśród uczestników ruchu. Dzieci miały też możliwość choć na chwilę wcielić się w ich role.