Warsztaty „Jestem eko – przedszkolakiem w Krakowie”

14 czerwca 2019 r. dzieci z grupy IV A uczestniczyły w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta Krakowa pod hasłem „Jestem eko – przedszkolakiem w Krakowie”. Podczas bardzo ciekawie prowadzonych zajęć dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą segregowania śmieci, zachowań proekologicznych oraz funkcji drzew. Obserwowały także ciekawe doświadczenie z unoszącymi się w górę piłeczkami, zwracające uwagę na rolę czystego powietrza; bawiły się z chustą animacyjną oraz przesadziły do większej donicy i otrzymały na pamiątkę roślinę, która ma właściwości oczyszczania powietrza. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą i zaangażowaniem, zostały też nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i magnesami.