Wędrówki kropli wody

Grupa 4D, w dniu 10 grudnia 2018 roku uczestniczyła w warsztatach „Wędrówki kropli wody” organizowanych, w ramach Edukacji Ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa.

Zajęcia odbyły się w centrum Edukacji Ekologicznej na terenie ponad 115‑letniego Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ul. Księcia Józefa 299.

Dzieci pod przewodnictwem Dziadka Tadka oraz wnuczka Olka poruszają się po złożonym wodociągowym świecie. Poznają skomplikowane procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Przy dźwiękach muzyki i słowach piosenek, przedszkolaki przebrane za kropelki wody, jako rwąca rzeczka „przepływają” przez imitację plątaniny rur. Forma zabawy i specjalnie skomponowana muzyka oraz specjalnie zaprojektowana scenografia, pozwalają dzieciom przyswoić sobie, jak ważne dla ochrony środowiska jest racjonalne korzystanie z wody i dbałość o jej naturalne zasoby.

Dzieci były bardzo zaangażowane w zabawę. Mamy nadzieję, że taki sposób poznawania świata przyczynia się do lepszego rozumienia różnych zjawisk i ochrony środowiska.

M. Wiercioch, I. Elliott