ADAPTACJA dla dzieci nowoprzyjętych

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola oraz ich rodziców do udziału w programie adaptacyjnym.

Spotkania będą odbywały się w istniejących grupach wg następującego programu:

 

Budynek  Główny:

3 VI 2019  –    I A  i    I B   w godz. 10:00 – 11:00

4 VI 2019  –    I C  i  III A   w godz. 10:00 – 11:00

5 VI 2019  –   IV A  i   II A   w godz. 10:00 – 11:00

6 VI 2019  –  III B  i  II B  w godz. 10:00 – 11:00

7 VI 2019  –  IV B  i  IV C  w godz. 10:00 – 11:00

10 VI 2019  –  IV D  i   I A    w godz. 10:00 – 11:00

11 VI 2019  –   III A  i   I C    w godz. 10:00 – 11:00

12 VI 2019  –    II A  i   II B   w godz. 10:00 – 11:00

13 VI 2019  –  IV A  i  III B   w godz. 10:00 – 11:00

14 VI 2019  –  IV B  i  IV C  w godz. 10:00 – 11:00

17 VI 2019  –     I B  i  IV D  w godz. 10:00 – 11:00

 

Filia:

 

18 VI 2019  –  III F  i III G   w godz. 10:00 – 11:00

19 VI 2019  –   II G  i IV H  w godz. 10:00 – 11:00

24 VI 2019  –  IV F  i  II F   w godz. 10:00 – 11:00

25 VI 2019  –  III F  i III G   w godz. 10:00 – 11:00

26 VI 2019  –   II G i IV H   w godz. 10:00 – 11:00

27 VI 2019  –    I F  i IV F    w godz. 10:00 – 11:00

28 VI 2019  –    I F  i   II F    w godz. 10:00 – 11:00