ADAPTACJA

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola oraz ich rodziców do udziału w programie adaptacyjnym. Spotkania będą odbywały się
w poszczególnych grupach wg następującego harmonogramu:

Budynek główny:

Data Grupa w godzinach
04.06.2018 I a i I b 10:00 – 11:00
05.06.2018 II a i III a 10:00 – 11:00
06.06.2018 III b i III c 10:00 – 11:00
07.06.2018 III d i IV a 10:00 – 11:00
08.06.2018 IV b i IV c 10:00 – 11:00
11.06.2018 IV d i I a 10:00 – 11:00
12.06.2018 I b i II a 10:00 – 11:00
13.06.2018 III a i III b 10:00 – 11:00
14.06.2018 III c i III d 10:00 – 11:00
15.06.2018 IV a i IV b 10:00 – 11:00
18.06.2018 IV c i IV d 10:00 – 11:00

FILIA:

Data Grupa w godzinach
19.06.2018 I f i I g 10:00 – 11:00
20.06.2018 II f i II g 10:00 – 11:00
21.06.2018 III f i III h 10:00 – 11:00
22.06.2018 IV f i I f 10:00 – 11:00
25.06.2018 I g i II f 10:00 – 11:00
26.06.2018 II f i III f 10:00 – 11:00
27.06.2018 III h i IV f 10:00 – 11:00

Zapraszamy Dyrekcja i Nauczyciele Samorządowego Przedszkola Nr 6
w Krakowie.