Nabór do Samorządowego Przedszkola nr 6 na sierpień 2019 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2019 r.

 

Zasady naboru do Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie na miesiąc sierpień 2019

 

Definicje:

Dyrektor – dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie

Rodzic – także: opiekun prawny oraz osoba, podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przedszkole – Samorządowe Przedszkole Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie

Potwierdzenie woli – potwierdzenie woli korzystania z usług Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie, w miesiącu sierpniu 2019

Wniosek – karta zapisu do Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację na miesiąc sierpień 2019 w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola ogłaszana jest w formie ogłoszenia umieszczonej w widocznym miejscu Przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola i stronie BIP.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor.

4. Ilość miejsc w Przedszkolu, dostępnych dla dzieci nie uczęszczających w danym roku szkolnym do Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie na sierpień 2019r., jest równa liczbie jaka jest niezbędna do dopełnienia oddziałów, utworzonych z dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola, tak aby każdy oddział liczył 25 osób w grupie.

5. W rekrutacji prowadzonej dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, przyjmuje się zasadę kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem dzieci, uczęszczających do przedszkoli, które w harmonogramie UMK wskazano jako te, w których przerwa wakacyjna trwa przez 2 miesiące. Dzieci te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

6. Zapisy do Przedszkola prowadzi się w następujących terminach:

1) 22 lutego 2019 – 8 marca 2019 – składanie przez rodziców dzieci aktualnie zapisanych do Samorządowego Przedszkola Nr 6 potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola w sierpniu 2019 r.

2) 11 marca 2019 – 22 marca 2019 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola dzieci nie będących wychowankami Samorządowego Przedszkola Nr 6 – wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1

3) 25 marca 2019 – 29 marca 2019 – analiza złożonych wniosków

4) 1 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na sierpień 2019 r.

5) 15 maja 2019 do 31 maja 2019 – przyjmowanie potwierdzenia woli korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w miesiącu sierpniu 2019r. – wzór stanowi załącznik Nr 2

6) 20 czerwca 2019 r. na Portalu Edukacyjnym będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach w okresie wakacji

7. Dokumentację zgromadzoną w czasie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przechowuje się w kancelarii Przedszkola.

8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.