Nowy rok szkolny 2019/2020 – informacje organizacyjne

SZANOWNI  RODZICE

Dyrektor Przedszkola informuje, że rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się z dniem 02.09.2019 r. (poniedziałek).

Przedszkole funkcjonuje w godzinach  od  06:30 do 17:00.

Przyprowadzanie dzieci osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione
przez rodziców na salę dydaktyczną.

Odbieranie dzieci osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców
z sali dydaktycznej.

Pisemne upoważnienie powinno zawierać Nr i serię dowodu osobistego oraz numer telefonu osoby wskazanej przez rodziców.

Pora posiłków:
I śniadanie            8:15
II śniadanie         11:15
Obiad                  13:30

Ten sam harmonogram  obowiązuje w budynku oddziałów przy ul. Bujaka 15.

Dzieci uczęszczające do przedszkola po raz pierwszy należy wyposażyć w:

– dzieci z grupy Ia, Ib, If, Ig  – duża poszwa 160 x 200, piżamka (podpisane) pantofle na zmianę, chusteczki higieniczne, nakrycie głowy (w reklamówce zapasowe ubranie wraz z bielizną – podpisana reklamówka – umieszczona w szatni w półce),

– dzieci z pozostałych grup – pantofle na zmianę, chusteczki higieniczne, nakrycie głowy (według uznania rodziców zapasowa bielizna w reklamówce podpisanej – umieszczone w szatni w półce).

Termin zgłaszania dziecka nieobecnego do godziny 09:00 w dniu nieobecności.

Listy grup zostaną wywieszone w holu budynku głównego przedszkola w dniu 30.08.2019 r.