Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych,

Uwaga!

W terminie od 29 kwietnia 2019r. (od godz. 10:00) do 10 maja 2019r.  należy w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane potwierdzić wolę zapisu.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Druki do pobrania:

–  POTWIERDZENIE WOLI 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE….-DLA RODZICÓW

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Informacje na temat rekrutacji oraz skierowanie do systemu rekrutacyjnego tutaj