Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje na temat rekrutacji oraz skierowanie do systemu rekrutacyjnego tutaj