Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020 – druki

Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej,

Uwaga!

W terminie od 21 czerwca 2019r.  do 27 czerwca 2019r.  należy w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane potwierdzić wolę zapisu.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Druki do pobrania:

–  POTWIERDZENIE WOLI 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE….-DLA RODZICÓW

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Informacje na temat rekrutacji oraz skierowanie do systemu rekrutacyjnego tutaj