Warsztaty „Kolorowe Indie”

Indie to kraj, o którym mało wiemy,
lecz na warsztatach się sporo dowiemy!

Żeby nie było bałaganu,
trzymamy się harmonogramu:

1.10 (poniedziałek)
9.00 – grupa IV B
10.00 – grupa I A
11.00 – grupa II A

2.10 (wtorek)
9.00 – grupa I B
10.00 – grupa I C
11.00 – grupa III B
12.00 – grupa III A

5.10 (piątek)
9.00 – grupa II B
10.00 – grupa IV A
11.00 – grupa IV C
12.00 – grupa IV D

8.10 (poniedziałek)
9.00 – grupa I F
10.00 – grupa II G
11.00 – grupa IV F
12.00 – grupa III F

9.10 (wtorek)
9.00 – grupa III G
10.00 – grupa IV H
11.00 – grupa II F