Aktualności grupy I B

WRZESIEŃ

– adaptacja dzieci

– organizacyjne zebranie z rodzicami

PAŹDZIERNIK

– Pasowanie na Przedszkolaka

– Święto Dyni

– teatrzyk