eTwinning.

eTwinning

eTwinning w naszym przedszkolu

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

(przedział wiekowy uczniów 3-19 lat)

Polskie szkoły mogą współpracować ze szkołami krajów Unii Europejskiej czyli Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a także dodatkowo z Islandią, Norwegią, Turcją, Republiką Chorwacji, Republiką Macedonii i Szwajcarią.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

1.      Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;

2.      Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości  wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;

3.      Temat projektu związany z podstawą programową, nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe. (informacje pochodzą ze strony internetowej Narodowego Biura eTwinning)

Udział w projektach eTwinning nie tylko uatrakcyjnia naszą codzienną pracę, lecz także pozwala naszym wychowankom zdobyć kompetencje kluczowe, tak istotne we współczesnym świecie:

1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2) kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
4) kompetencje cyfrowe
5) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
6) kompetencje obywatelskie
7) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

W roku szkolnym 2011/12 jedna z grup sześcioletnich wzięła udział w dwóch projektach eTwinning. Pierwszy z nich związany był ze świętami Bożego Narodzenia i zatytułowany „You and me and Christmas tree”. Współpracowaliśmy z dziećmi z przedszkola greckiego, rumuńskiego oraz słowackiego. Zadania, jakie dzieci wykonywały w czasie trwania projektu były następujące:

  • Nagranie filmu: dzieci przedstawiają się po angielsku.
  • Wykonanie kartek świątecznych.
  •  Zajęcia nt. własnych zwyczajów świątecznych, wykonanie ilustracji – złożenie książeczki.
  • Tworzenie ozdób choinkowych – wysłanie ich w paczce do kolegów z innych krajów.
  •  Nagranie kolędy (wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss).
  • Otrzymanie przesyłki, poznanie zwyczajów innych krajów.

W czasie trwania projektu została utworzona strona internetowa w formie bloga, gdzie dzieci i rodzice mogli na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia z nim związane. Projekt zdobył uznanie zarówno polskiego, jak i ogólnoeuropejskiego Biura eTwinning i uzyskał Europejską Odznakę Jakości.

Drugi projekt zatytułowany „Something wrong? Sing a song!” realizowany był w marcu 2012 r. wraz z Węgrami i Słowakami. Tym razem jego głównym celem było pobudzanie do aktywności twórczej w sferze muzycznej, językowej i społecznej. Uczestnicy projektu wykonywali poszczególne zadania:

  • Wzajemne zapoznanie się, przesłanie przygotowanych wcześniej filmów, gdzie dzieci przedstawiają się kolegom w języku angielskim. Zamieszczenie na mapie Europy flag krajów partnerskich, zapoznanie dzieci z mapą Europy, UE, nauka hymnu UE.
  • Wspólny wybór piosenki (w poszczególnych przedszkolach), która zostanie przesłana zagranicznym kolegom. Analiza słów piosenki, wykonanie rysunków, które pomogą innym dzieciom nauczyć się słów piosenki w danym języku, nagranie filmu z piosenką (z czynnym udziałem dzieci, także jako operatorów kamery).
  • Nauka dwóch piosenek obcojęzycznych. Tworzenie gestów do nowo poznanych piosenek, zabawy rytmiczne na tle piosenki.
  • Podsumowanie projektu – mocne i słabe strony.

W roku szkolnym 2012/2013 grupa dzieci 4-letnich i 6-latków brały udział w projekcie „Seasons”. Wraz z partnerami z Hiszpanii opowiadały o przyrodzie w 4 porach roku. Zamieszczały zdjęcia prowadzonych przez siebie ogródków i zielonych kącików przyrody. Rysowały najbliższe im krajobrazy, tworzyły prezentacje o swoim kraju zamieszczając je na platformie eTwinning.

Drugi projekt „Easter eggs”, w którym brały udział dzieci 6 – letnie dotyczył przygotowania prezentacji prac dzieci związanych ze świętami Wielkanocnymi. Przedszkolaki z różnych krajów min. Grecji, Turcji, Chorwacji, Estonii i Anglii zaprezentowały swoje prace – rysując, malując i wykonując prace przestrzenne i wysyłając nawzajem do siebie życzenia.

Kolejnym projektem był projekt „Jarne kvety”. Partnerzy ze Słowacji, Turcji, Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii przy pomocy zdjęć, wideo i prac dzieci przedstawiali wiosenne kwiaty w swoich krajach.

W roku szkolnym 2013/2014 jedna z grup 4 – latków wzięła udział w projekcie „A Day of Preschool” wraz z partnerami z Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i  Bułgarii. Zadaniem było przedstawienie sobie jednego dnia z życia przedszkola/szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 grupa II H (dzieci 4 — letnie) wzięła udział w projekcie „Christmas card project 2014/2015”. Wymieniając się kartkami świątecznymi z dziećmi z 24 różnych szkół i przedszkoli z Hiszpanii, Cypru, Grecji, Włoch, Czech, Litwy, Islandii, Francji Wielkiej Brytanii i Polski dzieci zapoznały się z bogactwem kulturowym różnych narodów, rozwijały swoje zdolności twórcze, zorganizowały wystawę otrzymanych kartek świątecznych, a także uczyły się składać życzenia świąteczne w języku polskim i angielskim. Projekt dostarczył dzieciom wielu przeżyć i pozytywnych emocji.

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 grupa III A, wraz z dziećmi z Hiszpanii, Włoch oraz Polski, bierze udział w projekcie „BEEP BEEP Who am I?” Można go śledzić na stronie internetowej http://www.przedszkole6.wordpress.com

Za swoją całoroczną pracę, pełną zaangażowania i twórczych pomysłów, uczestnicy zostali nagrodzeni Krajową Odznaką Jakości.

W roku szkolnym 2018/2019 grupa IV A realizuje projekt „Active in music” przybliżający postaci znanych kompozytorów oraz akcentujący aktywne słuchanie muzyki klasycznej. W ramach projektu dzieci wykonały książeczkę o życiu Fryderyka Ckopina.

W roku szkolnym 2019/2020 grupa III B przystąpiła do realizacji projektu rozwijającego umiejętności matematyczne „1, 2, 3 – count with me. Maths for preschoolers”.

Projekt trwa od września 2019 r. do marca 2020 r. i na każdy miesiąc przewidziane są różne aktywności. We wrześniu dzieci z partnerskich krajów zapoznały się ze sobą przesyłając sobie nawzajem zdjęcia lub filmy na powitanie. Październik to czas na zadania związane z Tygodniem Kodowania (Code Week), w listopadzie zabawy matematyczne skoncentrowane były na figurach geometrycznych, a w grudniu na stworzeniu gry matematycznej.

W grudniu 2019 dzieci z grup III i IV(5 i 6 latki) uczestniczyły w projekcie eTwinning zatytułowanym  „Christmas Cards exchange”. Wymieniając się  kartkami bożonarodzeniowymi ze swoimi rówieśnikami z  przedszkola w Hiszpanii , przedszkolaki  wykazały się zdolnościami plastycznymi oraz utrwaliły umiejętność  składania życzeń w języku angielskim.  W ramach projektu do naszego przedszkola przyszło około 100 kartek  z Hiszpanii, z których została zorganizowana wystawa w holu naszego przedszkola.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grupy IV B uczestniczą w projekcie „My dream job” (Mój wymarzony zawód).

Wraz z przedszkolakami z Chorwacji, Turcji oraz Polski poznają różne zawody. Nasze sześciolatki zgłębiały tajniki pracy weterynarza. Dzieci zapoznały się z treścią artykułu związanego z pracą weterynarza, rozwiązały quiz sprawdzający rozumienie tekstu. Następnie przedszkolaki uczestniczyły w szeregu różnych zabaw: ruchowych, słuchowych, logopedycznych, językowych, matematycznych i plastycznych dotyczących zawodu weterynarza.

Od października 2021 r. do marca 2022 r. grupa I B będzie zaangażowana w projekt „Inside out – our emotions” dot. emocji. Dzieci będą w tym czasie brały udział w różnorodnych aktywnościach związanych z poznaniem i zrozumieniem własnych emocji. A wszystko to odbędzie się w międzynarodowym towarzystwie (on – line) dzieci z przedszkoli z Hiszpanii, Rumunii, Turcji i Polski, w atmosferze dobrej zabawy.

W październiku wszyscy uczestnicy projektu stworzyli logo, plakat oraz maskotkę projektu. Nagrali także filmy z wykonywaną przez siebie piosenką „If you’re happy and you know it” („Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”) w swoim ojczystym języku oraz w języku angielskim. Następnie, w listopadzie, dzieci poznawały różnorodne emocje wraz z bohaterem książki „Kolorowy potwór”. Stworzyły także kalendarz emocji, który pomagał im nazywać swoje odczucia. W grudniu wszyscy uczestnicy projektu wysyłali do siebie świąteczne kartki i stworzyli ze swoich ciał kształt uśmiechniętej twarzy. W kolejnych miesiącach dzieci grały w quiz stworzony w programie Kahoot, wystąpiły w nagraniu prezentując wiersz „Humorzasty Krzyś”, a także wraz z partnerskimi przedszkolami, stworzyły wspólną opowieść o przygodach Złości.  Raz w miesiącu nauczyciele spotykali się na spotkaniach on – line, by analizować i modyfikować na bieżąco przebieg projektu.

Projekt został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości:

Krajowa Odznaka Jakości.

W listopadzie 2021 w ramach zajęć z języka angielskiego został założony  międzynarodowy projekt e-Twinning „Christmas Card Album” . Do projektu zgłosiło się 36 nauczycieli z 10 państw Europejskich: Grecji, Francji, Turcji, Hiszpanii, Słowacji,  Włoch, Rumunii, Litwy, Serbii i Polski. Celem projektu była wymiana kartek bożonarodzeniowych zebranych w formie elektronicznej prezentacji wraz z nagraną kolęda bądź piosenką świąteczną  w języku angielskim. Projekt realizowany był na platformie e-Twinning net , albumy świąteczne zostały dodatkowo przesłane drogą poczty elektronicznej do każdego z uczestników projektu.

W realizacji zadania wzięły udział dzieci sześcioletnie z grup IV. Przedszkolaki  z wielkim zaangażowaniem wykonały 100 kartek świątecznych dla swoich kolegów i koleżanek zza granicy. Do albumu kartek dołączyliśmy nagranie piosenki świątecznej „We Wish You a Merry Christmas”.

W trakcie realizacji projektu mogliśmy również śledzić kolejne etapy wykonywania kartek dla nas.

Realizacja projektu była świetną okazją do poznania kultur i tradycji świątecznych innych państw europejskich,  kształcenia kompetencji językowych oraz wzbudzenia motywacji do nauki języka angielskiego.

Publiczna strona internetowa projektu:

https://twinspace.etwinning.net/212844/home

 

Back to Top
Skip to content