Opłaty.

Opłaty

Opłaty

Opłata za korzystanie z przedszkola od dnia 01.01.2023 r.
Stawka żywieniowa – 9,00 za dzień (śniadanie, II śniadanie, obiad),

Opłata za godziny ponad podstawą programową zgodnie z uchwałą NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłatę za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czas bezpłatny wnoszą rodzice dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat:

1) 1,14 zł,

2) 0,57 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

3) 0,57 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”

4) 0,00 zł – dla rodzin objętych zarówno programem  pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna wnoszona jest za cały miesiąc z dołu, do 14 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Numer rachunku Bankowego na który należy uiszczać opłatę:

MCOO w Krakowie, Samorządowe Przedszkole Nr 6

30-611 Kraków, ul Bujaka 17

90 1020 2892 0000 5102 0590 2012

Back to Top
Skip to content