plan dnia.

Plan dnia

Plan dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na świeżym powietrzu.

 • 6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, zabawy ruchowe.
 • 8:00 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • 8:30 – 9:00 Śniadanie.
 • 9:00 – 9:15 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 9:15 – 9:45 Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Zabawy i zajęcia edukacyjne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego w sali lub na powietrzu.
 • 9:45 – 11:00 Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw według zainteresowań.
 • 11:00 – 11:15 Przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne.
 • 11:15 – 11:40 Drugie śniadanie.
 • 11:40 – 13:15 Odpoczynek (leżakowanie dzieci 3-letnch w oddziałach z leżakami). Zapewnienie dzieciom różnego rodzaju form relaksu, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, tworzenie warunków do aktywności ruchowej. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy i gry językowe.
 • 13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, porządkowo-higieniczne.
 • 13:30 – 14:00 Obiad.
 • 14:00 – 14:30 Odpoczynek, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
 • 14:30 – 17:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do aktywności ruchowej. Zabawy doskonalące kompetencje dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na świeżym powietrzu.

 • 6:30 – 8:00    Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań – zabawy swobodne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, tworzenie okazji do wymiany informacji, czynności porządkowe.
 • 8:00 – 8:30    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • 8:30 – 9:00    Śniadanie.
 • 9:00 – 9:15    Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 9:15 – 10:00  Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Zabawy i zajęcia edukacyjne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego w sali lub na powietrzu.
 • 10:00 – 11:00 Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw według zainteresowań. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
 • 11:00 – 11:15  Przygotowanie do drugiego śniadania. Zabiegi higieniczno – porządkowe.
 • 11:15 – 11:40 Drugie śniadanie.
 • 11:40 – 13:15  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy i gry językowe, zabawy graficzne, majsterkowanie. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.
 • 13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, porządkowo-higieniczne.
 • 13:30 – 14:00 Obiad.
 • 14:00 – 14:30  Odpoczynek, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
 • 14:30 – 17:00  Pobyt w ogrodzie. Zabawy doskonalące kompetencje dzieci. Gry towarzyskie, zabawy dowolne wg zainteresowań tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole:

 • gimnastyka korekcyjna
 • religia
 • logopedia
 • zajęcia rewalidacyjne
 • rytmika
 • taniec nowoczesny
Back to Top
Skip to content