Dzień Przyjaciela

9 czerwca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień  Przyjaciela. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni i koleżeństwa oraz dbania o relacje z innymi ludźmi. W trakcie zajęć dzieci  brały udział w licznych zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych. Przedszkolaki  tworzyły dekalog „Dobrego Przyjaciela”, ćwiczyły nazywanie uczuć i emocji , określały jak się zachowywać aby samemu być dobrym przyjacielem i kolegą dla innych. Zajęcia były okazją do wielu rozmów, okazywania sobie wzajemnej życzliwości i wzmocnienia relacji między dziećmi.