EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

26 Września w grupach III i IV obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi informacjami dotyczącymi wybranych państw europejskich takimi jak:  położenie geograficzne,  najpiękniejsze zabytki czy wygląd flagi.  Przedszkolaki brały udział w różnych zabawach plastycznych i  manualnych, zaśpiewały piosenkę ”Panie Janie” w czterech językach, tańczyły regionalne tańce z różnych krańców Europy. Na zajęciach z języka angielskiego obejrzały prezentację pt: „Wielka Brytania” oraz wykleiły flagę utrwalając przy okazji angielskie nazwy kolorów. Zajęcia były nie tylko dobrą okazją do świetnej zabawy ale również uświadomiły dzieciom, że znajomość języków jest bardzo potrzebna.