PRZEDSZKOLAKI SZLAKIEM KOPCÓW

Dzieci z grypy 3a i 4a biorą udział w projekcie „Przedszkolaki szlakiem kopców”, którego celem jest poznawanie i rozwijanie więzi z najbliższym środowiskiem, pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów związanych z miejscem zamieszkania. W dniu 12 września 2022 roku wybraliśmy się na pierwszą wycieczkę, aby wejść na jeden z kopców. Pierwszym kopcem, który przedszkolaki odwiedziły był najmniejszy – kopiec Wandy. Poznaliśmy historię powstania kopca i legendę o Wandzie, którą barwnie opowiedział nam pan Wojciech przewodnik opiekujący się naszą grupą. Dopisała nam pogoda i humory.

dzieci idące gęsiego
dzieci na Kopcu Wandy pod pomnikiem, Pan tłumaczący i pokazujący dzieciom pomnik
dzieci oglądające banknot 20 złotowy
Dzieci ustawione do zdjęcia pod pomnikiem Wandy