Wycieczka do Muzeum Witrażu

W piątek 24 września  grupa III B wzięła udział w wycieczce do Muzeum Witrażu. Dzieci zwiedzając muzeum miały okazję obserwować niezmienny od setek lat proces powstawania witraży, zapoznały się z takimi pojęciami jak „żywe muzeum”, „warsztat” czy „witraż”. W trakcie wycieczki przedszkolaki obserwowały pracę witrażysty ,mogły wziąć do ręki narzędzia i pędzle oraz pomalować na próbę witrażową twarz.  Dzieci obejrzały również wystawę pięknych witraży słynnych artystów a na koniec uczestniczyły  w warsztatach artystycznych.