OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o odbiór opłat za miesiąc czerwiec za pobyt dzieci w przedszkolu.

Opłaty dostępne są u Pań na holu przedszkola w budynku głównym, bądź telefonicznie pod numerem 12 659-43-11 w godz. od 8 do 16.