OPŁATY ZA MIESIĄC LIPIEC

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o kontakt w sprawie opłat za miesiąc lipiec za pobyt dzieci w przedszkolu.

Opłaty dostępne są telefonicznie pod numerem 12 659-43-11 w godz. od 8 do 16.