Praca Samorządowego Przedszkola Nr 6 w okresie wakacji – zapisy

LIPIEC 2022

W miesiącu lipcu 2022 otwarte będzie przedszkole w budynku głównym, ul. Bujaka 17

Ilość miejsc: 272

Kolejność przyjęć dzieci:

  1. Dzieci uczęszczające do budynku głównego ul. Bujaka 17
  2. Dzieci uczęszczające do budynku filii ul. Bujaka 15
  3. Dzieci z sąsiednich przedszkoli nie pełniących dyżurów w bieżącym roku (zapisy po zakończeniu zapisów dzieci z Przedszkola Nr 6)
  4. Dzieci z innych przedszkoli (zapisy po zakończeniu zapisów dzieci z Przedszkola Nr 6)

Dzieci będą przebywać w miarę możliwości w grupach o zbliżonym wieku. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 6 budynek główny oraz filia:

W celu zapisu dziecka należy wypełnić wolę i przesłać na adres p6@mjo.krakow.pl (druk do pobrania) w terminie od 05.04.2022r do 12.04.2022r.

O przyjęciu dziecka zostaną państwo poinformowani droga mailową.

Zapisy dzieci uczęszczających obecnie do innych przedszkoli:

Odbędą się w dniach od 25.04.2022r. do 29.04.2022r. w miarę wolnych miejsc.

Informacja o możliwości zapisu zostanie podana 21.04.2022r. na stronie internetowej.  

W celu zapisania dziecka należy wypełnić kartę zapisu (druk do pobrania)  i przesłać na adres: p6@mjo.krakow.pl O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Listy dzieci z podziałem na grupy zostaną udostępnione w dniu 15.06.2022r. w budynku głównym przedszkola.

Zgłoszenia przesłane przed  i po wskazanymi terminami nie będą brane pod uwagę podczas ustalenia kolejności zgłoszeń!!!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 6

Wanda Woźniak

Kraków, dnia 03.03.2022r.