REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 6 w Krakowie ul. Bujaka 17 informuje, że od dnia 23.05.2022r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na 21 wolnych miejsce w lokalizacji ul. Bujaka 17 oraz 7 wolne miejsca w lokalizacji ul. Bujaka 15 na rok szkolny 2022/2023.

23.05-01.06Rekrutacja uzupełniająca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca 2022 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
21.05-02.06Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
21.06 godz. 9:00Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
22.06-28.06Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia
29.06 godz. 9:00Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Wnioski przyjmowane będą w dniach 23.05.2022 r. do 01.06.2022roku do godziny 14:00.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 prosimy rodziców, aby wypełnione wnioski z załącznikami przesyłać na adres e-mail przedszkola: p6@mjo.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2022 r. do godz. 14.00

Druki dostępne na stronie www.krakow.formico.pl zakładka druki do pobrania.