Składanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023

Z uwagi na panującą pandemię, wypełnione i podpisane wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami, należny przesłać skanem lub w formie zdjęcia od dnia 01 marca 2022 do dnia 31 marca 2022 do godz. 16:00 na adres p6@mjo.krakow.pl lub ePUAP.

We wszystkich sprawach prosimy kontaktować się z przedszkolem za pomocą e-mail: p6@mjo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem 12 659-43-11.

Dyrektor

Samorządowego Przedszkola Nr 6

Wanda Woźniak