HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Dyrektor Przedszkola zaprasza na zebrania, które odbędą się w budynku głównym Przedszkola Nr 6 wg podanego harmonogramu:

05.09.2022 r. (poniedziałek ) – godz. 17:00    grupy:  I a,  I b,  I c,  I f,  

06.09.2022.r. (wtorek) – godz. 17:00 grupy:  II a, II b, II c, II f, II g

07.09.2022.r. (środa) – godz. 17:00 grupy:  III a, III b, III f, III g

08.09.2022.r. (czwartek) – godz. 17:00 grupy:  IV a, IV b, IV c, IV f, IV g

Po spotkaniu z Dyrektorem Przedszkola odbędą się zebrania w poszczególnych grupach z Nauczycielami prowadzącymi dany oddział.

W zebraniu może brać udział tylko jeden Rodzic. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom, gdyż z uwagi na bezpieczeństwo nie mogą one uczestniczyć w zebraniu.

Na zebraniu będzie istniała możliwość dopisania osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.