Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Listy kandydatów zakwalifikowanych dostępne są w holu budynku głównego przedszkola.

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonych druków na adres e-mail: p6@mjo.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie od 25.04.2022r. do 06.05.2022r. (do godz. 15:00 z uwagi na zamknięcie systemu)

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druki do pobrania:

Potwierdzenie woli

informacja i opłatach

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Informacja dla dzieci 3 letnich urodzonych w 2019 roku

Dotyczy dzieci z budynku głównego ul. Bujaka 17.

Z uwagi na przeważającą liczbę zrekrutowanych w tym roku dzieci 3-letnich (rok urodzenia 2019) i wymaganej w związku z tym zmiany organizacji pracy, prosimy o wstępną informację, czy dziecko może się obejść bez leżakowania. W związku z tym prosimy o wypełnienie formularza „Informacja o leżakowaniu”

Druk do pobrania:

Informacja o leżakowaniu