Informacja o pracy przedszkola od dnia 18.05.2020 r.

Szanowny Rodzicu,

Najprawdopodobniej przedszkole zostanie otwarte w dniu 18.05.2020 r.

Zapoznaj się z  podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (tutaj), Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej (tutaj) oraz  Procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu Nr 6 (tutaj).

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • poszczególne grupy będą funkcjonować w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od 7:00 do 16:00 w zależności od czasu pracy nauczycieli;
  • ilość utworzonych oddziałów będzie uzależniona od możliwości organizacyjnych placówki;
  • do poszczególnych grup będą uczęszczały dzieci w zbliżonym wieku;
  • daną grupą będą opiekować się wyznaczeni nauczyciele i pracownicy obsługi.

Rodzicu, zapoznaj się z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie

– Budynek główny Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie ul. Bujaka 17 (tutaj)

– Oddziały dodatkowe Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie ul. Bujaka 15 (tutaj)

Procedury w/w określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, będzie zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie, które zostanie udostępnione na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19 proszone są o wypełnienie wniosku zgłoszenia woli (Plik dostępny tutaj) i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2020 na adres e-mail przedszkole_nr6@vp.pl

Przesłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku oraz możliwościami organizacyjnymi przedszkola.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani drogą e-mailową  o wynikach weryfikacji.

Z poważaniem

Wanda Woźniak