Oświadczenie

Szanowni Rodzice/opiekunowie

Prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie oraz podpisanie poniżej zamieszczonego oświadczenia i dostarczenie go do przedszkola w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka.

Bardzo prosimy aby Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola posiadały przy sobie dowód osobisty.

Wanda Woźniak

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 6

Do pobrania: oświadczenie