Uwaga Rodzice dzieci z budynku głównego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o takie zaplanowanie wyjścia porannego do przedszkola (dotyczy rodziców przyprowadzających dzieci na godzinę 8:00) aby zminimalizować czas oczekiwania na wejście do budynku z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz niedezorganizowaniem ramowego rozkładu dnia przedszkola.